Author - developer

Zonnepanelen geen onderdeel ozb-belasting!

Motie VVD en D66 aangenomen om zonnepanelen standaard buiten ozb-belasting te houden VVD-Kamerlid Helma Lodders en D66-Kamerlid Steven van Weyenburg hebben een motie ingediend om zonnepanelen standaard buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van de ozb-belasting. De motie is aangenomen.​ Staatssecretaris van Financiën Menno Snel stelde in de Tweede Kamer recent dat gemeenten vrij zijn omzonnepanelen niet mee te rekenen bij het vaststellen van de ozb-belasting van woningen en andere gebouwen. Begin september werd door een uitspraak van het gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden [...]

Read more...

COP zegt niet alles over de energie efficiëntie van een warmtepomp

​Jarenlang gold de COP-waarde (Coëfficiënt of Performance) van een warmtepomp als een uniforme waarde die aangeeft hoe efficiënt het apparaat met energie omgaat. Niet verwonderlijk dus dat aanbieders dit nog altijd als verkoopargument inzetten en in persberichten regelmatig met ‘de hoogste COP-waarde in de markt’ schermen. Toch valt er wel wat op die COP af te dingen. Het is niet voor niets dat binnen Europa sinds een paar jaar een nieuwe standaard geldt: de SCOP. Wat is precies het [...]

Read more...

Afgezwakte BENG-eisen roepen veel kritiek op

​Afgelopen week maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de nieuwe concepteisen voor BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) bekend. Deze eisen vormen samen met een nieuwe bepalingsmethode de grondslag voor het BENG-stelsel dat in 2020 de huidige EPC-regels vervangt. De nieuwe BENG-regels hebben een kleine storm van kritiek opgeroepen. Volgens verschillende experts zijn ze ‘een stap terug’ en leiden ze tot een woningvoorraad die allerminst ‘bijna-energieneutraal’ is. ​Om gebouwgebonden energiegebruik reduceren, moeten woningen en utiliteitsgebouwen nu nog aan de EPC-regels [...]

Read more...

Motie VVD en D66 aangenomen om zonnepanelen standaard buiten ozb-belasting te houden

VVD-Kamerlid Helma Lodders en D66-Kamerlid Steven van Weyenburg hebben een motie ingediend om zonnepanelen standaard buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van de ozb-belasting. De motie is aangenomen.​ Staatssecretaris van Financiën Menno Snel stelde in de Tweede Kamer recent dat gemeenten vrij zijn om zonnepanelen niet mee te rekenen bij het vaststellen van de ozb-belasting van woningen en andere gebouwen. Begin september werd door een uitspraak van het gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden bekend dat gemeenten zonnepanelen mogen meerekenen bij het vaststellen [...]

Read more...

Speciaal fonds voor zonnepanelen op scholen

​Nagenoeg alle scholen van Nederland krijgen de komende jaren zonnepanelen. Dat zegt de Stichting Schooldakrevolutie tegen de NOS. Over de financiering is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de Rijksoverheid en BNG Bank (voorheen Bank Nederlandse Gemeenten). ​Er wordt een fonds opgezet van 100 miljoen euro, waaruit scholen de zonnepanelen kunnen financieren. De Stichting Schooldakrevolutie gaat de scholen helpen met de technische aspecten, de papierwinkel en de financiering. Op dit moment hebben ongeveer 1000 scholen zonnepanelen op het dak, de 6000 andere [...]

Read more...

Kan een bedrijf werken met een schaduwprijs op eigen CO2-uitstoot!

Voordat een CO2-kostprijs over de eigen uitstoot kan worden berekend zullen er eerst een aantal vragen beantwoord moeten worden.Wat levert het werken met een schaduwprijs (of interne rekenprijs) op eigen CO2-uitstoot op? Welk inzicht en welke bespaarvoordelen zijn er mee gemoeid? En hoe pak je dit als bedrijf vervolgens zelf aan? Waarom werken met CO2-schaduwprijs? Om te beginnen wordt er in Europa al daadwerkelijk uitstoot van CO2-beprijst via het Europese emissiehandelssysteem. De prijs van een ton CO2 is de afgelopen maanden [...]

Read more...

Kantoorgebouwen met sluiting bedreigd

Niets lijkt de wijziging van het bouwbesluit 2012 nog in de weg te staan als het gaat om de labelplicht voor kantoren: het is dan wettelijk niet meer toegestaan om vanaf 1 januari 2023 een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel met een energie-index (EI) van 1,3 of beter. Deze C-label plicht volgt uit het Energieakkoord voor duurzame groei dat (al) op 6 september 2013 door ruim veertig partijen, waaronder de overheid, is [...]

Read more...

Glas-glas zonnepanelen komen veiliger uit de test

De laatste weken zijn zonnepanelen een aantal keer in verband gebracht met brand. Daarom krijgen installateurs steeds vaker vragen over de mate van veiligheid van zonnepanelen. Met het wegvallen van de anti-dumping maatregelen is deze markt weer open voor alle producten. Het gevolg is een enorme prijzenslag, waarbij kwaliteit de dupe kan worden: zowel in het product als in de installatie. De veiligheid is hiermee in het geding. Installateurs pleiten daarom voor een strengere regelgeving en meer transparantie in [...]

Read more...

Inspectie Leefomgeving en Transport start controle op juiste recycling zonnepanelen en omvormers

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is gestart met het actief controleren of bedrijven die zonnepanelen en omvormers in Nederland importeren de verplichtingen rondom de recycling van deze producten nakomen. Niet-voldoen aan de regels kan volgens de inspectie zeer schadelijke effecten hebben voor de gezondheid van mensen en milieu. ILT, vallend onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.‘In Europa hebben bedrijven die elektrische en elektronische apparaten (red. waaronder zonnepanelen en omvormers) op de markt brengen de plicht zich te registreren [...]

Read more...

Tussenperiode gasloos bouwen is juridisch wespennest

​Gasloos bouwen levert komend jaar nieuwe problemen op voor lopende bouwcontracten. Wie een contract heeft getekend, maar voor 1 juli nog geen omgevingsvergunning heeft aangevraagd, wacht een juridisch wespennest. De kans is groot dat het contract moet worden opengebroken om alsnog over te gaan op gasloos. Maar wie gaat dat betalen?  Met de aanpassing naar gasloos is al gauw een bedrag van 15.000 euro per woning gemoeid, maar voor een kantoor of zorginstelling kan dat bedrag nog veel hoger uitpakken. [...]

Read more...

Minister wil salderingsregeling zonnepanelen 1 jaar verlengen

​De Tweede Kamer deelt de zorgen van Aedes over de gevolgen van het klimaatbeleid voor de lasten van sociale huurders. Dat bleek tijdens overleg van de Tweede Kamer met minister Wiebes van Economische Zaken op 5 september 2018. Hierin kondigde de minister aan de salderingsregeling voor zonnepanelen met 1 jaar te willen verlengen. Hij gaat hierover in gesprek met het kabinet. Wordt de rekening van de verduurzaming in de gebouwde omgeving wel eerlijk verdeeld, vroegen meerdere fracties aan de minister. [...]

Read more...

‘Energiebesparing kantoren levert € 198 mln op’

Tot 30 procent van de energie die kantoren afnemen, wordt verspild. Dat staat gelijk aan het jaarlijks verbruik van 1,3 miljoen huishoudens. Het verkrijgen van inzicht is de eerste stap om dit verbruik terug te dringen, stelt e-nolis in een recent onderzoek. ​In het rapport Roadmap to Paris gaat het bedrijf, gevestigd op de TU/e Campus in Eindhoven, in op het energieverbruik van de zakelijke vastgoedmarkt. E-nolis onderzocht daarvoor 4 procent van alle Nederlandse kantoren. Uit het onderzoek blijkt dat [...]

Read more...

TEST SION, NIEUW CONCEPT ELECTRISCHE AUTO

Dinsdag 11 september heb ik op uitnodiging van SONO motors uit Duitsland een korte testrit gemaakt in de SION. De Sion wordt de eerste in serie geproduceerde elektrische auto die zijn batterij kan opladen met behulp van zonne-energie. Het concept van SONO motors bij het ontwikkelen van de SION maakt deze electrische auto interessant in vergelijking tot EV’s van andere merken zoals bijvoorbeeld de Renault ZOE en de BMW I3. Zo is de aanschafprijs een stuk lager, € 16.000 exclusief [...]

Read more...

Europese importheffingen op Chinese zonnepanelen stoppen definitief per 3 september 2018

De Europese Unie heeft besloten dat de importheffing op kristallijn silicium zonnecellen en zonnepanelen afkomstig uit China per 3 september 2018 definitief vervallen. Over het onderwerp is deze week gestemd. Uit interne correspondentie in handen van Solar Magazine blijkt dat het Trade Defence comité van de Europese Raad (red. deze raad bestaat uit de regeringsleiders of gekozen staatshoofden van de lidstaten van de Europese Unie) het voorstel van de Europese Commissie heeft besproken om geen Expiry Review te [...]

Read more...

Subsidie voor zonnepanelen op sportaccommodaties per 2019

Onlangs publiceerde de overheid een regeling voor de btw op sportaccommodaties. Als deze door nieuwe wetgeving (volg Prinsjesdag 2018!) niet meer aftrekbaar is, dan is wel een mooie subsidiepot beschikbaar om deze btw-last te beperken. Deze subsidie loopt op tot 20% van de investering inclusief btw en daarboven ook nog eens een extra 15% bij de aanschaf van zonnepanelen. Wie er nu met de meest zonnige juli maand ooit nog geen zonnepanelen wil aanschaffen, die komt straks van een koude [...]

Read more...

Duizenden bedrijven pand kwijt als kantoor niet zuiniger wordt

Duizenden bedrijven dreigen in 2023 uit hun kantoor te worden gezet, omdat het pand niet energiezuinig genoeg is. Eigenaren en huurders weten vaak nog niet van de wet die dit mogelijk maakt, waardoor ze in grote problemen kunnen komen. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is onverbiddelijk: vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen in Nederland een energielabel C of hoger hebben. Meer dan de helft – omgerekend 43 miljoen vierkante meter kantooroppervlakte – voldoet nog niet aan die norm, [...]

Read more...

SDE+-regeling blijft beschikbaar tot en met 2025

Uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord blijkt dat de sectortafel Elektriciteit wil dat de SDE+-regeling in Nederland tot het kalenderjaar 2025 beschikbaar blijft. Minister Wiebes zinspeelde in de voorbije periode op het eerder stopzetten van de regeling, maar daar denken de onderhandelaars aan de sectortafel dus anders over. Zij schrijven het volgende: ‘De SDE+subsidieregeling blijft tot en met 2025 beschikbaar voor hernieuwbare elektriciteitsopties. Indien nodig kunnen na 2025 alternatieve instrumenten, niet zijnde subsidie, worden overwogen om investeringszekerheid op [...]

Read more...

58 % van de Nederlanders wil zonnepanelen

Meer dan de helft (58 procent) van de Nederland vindt dat iedereen zonnepanelen zou moeten hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Essent onder meer dan 1.000 Nederlandse huiseigenaren. Van de huizenbezitters die geen zonnepanelen hebben, overweegt 44 procent ze aan te schaffen. 14 procent van de huiseigenaren die aangeeft geen zonnepanelen te willen kopen, zegt wel zonnepanelen te overwegen als zij deze kunnen huren. Meer dan de helft (58 procent) van de respondenten vindt dus dat iedereen zonnepanelen zou moeten hebben. [...]

Read more...

Verduurzamen vastgoed

Woningvoorraad verduurzamen? “Succes behaal je niet door louter op de technische efficiëntie van installaties te focussen. De basis van de businesscase moet uiteraard goed zijn. Dat houdt in, dat installaties efficiënt moeten functioneren, endat de samenwerking met bewoners en partners slim en pragmatisch moet worden georganiseerd. Het is dus vooral ook een communicatie- en organisatievraagstuk, en niet alleen technologie. Zorg voor heldere communicatie waarbij de bewoner centraal staat en houd het vooral simpel. Niemand plaatst vraagtekens bij het nut en [...]

Read more...

Salderingsregeling zonnepanelen wordt vervangen door terugleversubsidie, terugverdientijd blijft 7 jaar

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie en de terugverdientijd blijft daarbij circa 7 jaar. ​De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt [...]

Read more...
Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.