Bedrijven missen kansen op het gebied van energie efficiëntie.

Bedrijven missen kansen op het gebied van energie efficiëntie.

Foto

Bij de meeste bedrijven ontbreekt aan een heldere strategie, concrete doelen en een systematische aanpak van energie efficiëntie. Dit blijkt uit een onderzoek van DNV GL onder haar klanten op het gebied van energie-efficiëntie. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de Europese Energie Richtlijn, een Europese verordening die in 2012 van kracht is geworden. De kerndoelstelling van de EU is om 20% meer energie-efficiëntie in 2020 te behalen. 


Onderzoek energie-efficiëntie
Hoewel de meeste bedrijven de kostenvoordelen zien van energiebesparende maatregelen, ontbreekt het in de meeste gevallen aan een heldere strategie, concrete doelen en een systematische aanpak van energie-efficiëntie binnen de organisatie. Dit blijkt uit een internationale enquête die werd uitgevoerd onder 1557 professionals.

Bedrijven zetten vooral in op energie-efficiëntie vanuit het oogpunt van kostenbeheersing, maar benutten in veel gevallen slechts een fractie van hun mogelijkheden op dit gebied.

Management van energie-efficiëntie
Energie-efficiëntie wordt door de ondervraagde professionals gezien als een belangrijk vraagstuk: niet alleen in hun eigen dagelijks leven (77%) en in de samenleving  (81%), maar ook binnen hun organisatie (69%). Van de ondervraagde bedrijven beschikt 57% over een strategie met betrekking tot energie-efficiëntie en 55% hanteert meetbare doelen op dit gebied. Voor bedrijven die actief zijn in energie-intensieve sectoren, liggen deze scores ongeveer 10% hoger.

Energie-efficiëntie is echter een vrij algemene ambitie, getuige het feit dat de doelen vooral op het niveau van de organisatie als geheel (37%) worden gesteld. Slechts zeer weinig bedrijven hanteren concrete doelen voor specifieke activiteiten. Dit geldt zelfs voor bedrijven die actief zijn in energie-intensieve sectoren.

Direct de totale rapportage inzien? Klik hier voor de rapportage (Engels).

Kosten belangrijkste drijfveer voor duurzaamheid
67% van de ondervraagde bedrijven heeft de afgelopen drie jaar geïnvesteerd in initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie. Kosten vormen de belangrijkste drijfveer voor deze duurzaamheidsinitiatieven: 46% van de ondervraagde bedrijven heeft geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen gericht op de aanschaf van energiezuinige apparatuur of op het terugdringen van het energieverbruik en de energiekosten. Bedrijven nemen weliswaar concrete initiatieven om hun energiemanagement te optimaliseren, maar een langetermijnvisie ontbreekt in de meeste gevallen. Zo heeft slechts 26% een energiemanagementplan opgesteld.

Blik op de toekomst
De verwachting voor de toekomst is dat bedrijven hun inspanningen op het gebied van energie-efficiëntie verder zullen intensiveren door een meer weloverwogen aanpak te volgen. Activiteiten gericht op het terugdringen van de energiekosten en het energieverbruik zullen ook in de toekomst de meest gebruikelijke maatregelen blijven, maar daarnaast zullen bedrijven ook steeds vaker inzetten op meer strategische maatregelen zoals het trainen van personeel (+13% vergeleken met nu), het inventariseren van mogelijkheden voor energiebesparing (+8%) en het opstellen van een energiemanagementplan (+7%).

Luca Crisciotti, CEO van DNV GL – Business Assurance merkt in dit verband op: “Jammer genoeg hanteren de meeste bedrijven geen integrale aanpak met betrekking tot energie-efficiëntie. We zien in veel gevallen dat het streven naar energie-efficiëntie niet op alle niveaus van de organisatie wordt doorgevoerd. Bovendien zijn bedrijven vooral gefocust op het terugdringen van de energiekosten en het energieverbruik. Hoewel daar niets mis mee is, ontbreekt het bedrijven in veel gevallen aan een weloverwogen aanpak waarmee ze de mogelijkheden op het gebied van energiemanagement volledig kunnen benutten. Door een energiemanagementsysteem in te voeren, kunnen bedrijven een heldere strategie opstellen en deze vervolgens vertalen naar effectieve maatregelen. Het aanpakken van uitdagingen op het gebied van energie-efficiëntie kan zeker niet alleen op operationeel niveau plaatsvinden.”

Benieuwd naar onze aanpak?
Loogies helpt bedrijven en organisatie bij het invoeren van een effectief en efficiënt energiemanagementsysteem. Benieuwd hoe wij dit aanpakken? Bel of stuur een email. 30 minuten van uw tijd is voldoende om een beeld te krijgen van de oplossing die Loogies u biedt. Want ook op dat punt werken we snel en doelgericht. 

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

11 − 8 =


Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.