Btw op zonnepanelen terugvragen?

Btw op zonnepanelen terugvragen?

Laat u als particulier zonnepanelen plaatsen en levert u de opgewekte stroom terug aan het landelijke elektriciteitsnet? Dan bent u in beginsel (zonder keuzemogelijkheid) btw-ondernemer. Dat is in de meeste gevallen goed nieuws: u kunt dan de btw over de aanschaf- en plaatsings-kosten (deels) terugkrijgen. Uw voordeel kan daarmee oplopen tot maximaal 21 procent op de aanschafkosten (en 6 procent op de plaatsingskosten) van uw zonnepanelen. Maar u hoeft zich niet verplicht aan te melden, want in gepubliceerde vragen en antwoorden van de Belastingdienst wordt aangegeven dat u zich alleen hoeft aan te melden als btw-ondernemer wanneer u de btw op de aanschafkosten van de zonnepanelen wilt terugvragen.

Aanschaf op of na 20 juni 2013

In een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden geeft de Belastingdienst aan, dat mensen die zonnepanelen op of ná 20 juni 2013 hebben laten plaatsen zich alsnog kunnen aanmelden als ondernemer voor de btw bij de Belasting-dienst. Het advies is om dit zo snel mogelijk te doen. Heeft u voor deze datum zonnepanelen laten plaatsen, dan gelden er andere voorwaarden (zie ook de alinea onder de kop ‘terug-werkende kracht’). Maken de zonnepanelen deel uit van een (huwelijks)goederengemeenschap, dan zijn de eigenaren on-dernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepa-nelen. De Belastingdienst heeft voor die situatie aangegeven dat alleen degene op wiens naam de energienota staat, zich als ondernemer voor de btw hoeft aan te melden.Hier klikken om te bewerken.

Terugvragen btw

In de vragen en antwoorden van de Belastingdienst wordt een onderscheid gemaakt tussen geïntegreerde zonnepanelen (die naast het leveren van energie ook de functie vervullen van dakbedekking) en niet-geïntegreerde zonnepanelen (die alleen dienen om energie op te wekken). In veruit de meeste gevallen gaat het om niet-geïntegreerde zonnepanelen. Heeft u wel geïntegreerde zonnepanelen, dan verwijzen wij u voor de btw-gevolgen naar de vragen en antwoorden.Wanneer u investeert in niet-geïntegreerde zonnepanelen,kunt u in principe de volledige btw op de aanschaf in aftrek brengen. Maar het is in de praktijk erg moeilijk om de verschuldigde btw vast te stellen. U zou dan precies moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode terugle-vert, hoeveel stroom u direct zelf verbruikt en daarover dan btw in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dit vaak niet vast te stellen. Mede in afwachting van ontwikkelingen in Europees verband, mag u daarom voorlopig forfaitaire bedragen hanteren. Dit forfait-bedrag kunt u dus als verschuldigde belasting op uw aangifte vermelden. De forfaitbedragen zijn afhankelijk van het opwekvermogen van de zonnepanelen.

LET OP: Als u gebruik maakt van deze forfaits mag u geen btw in rekening brengen aan uw energiebedrijf.

Voorbeeld

Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zon-nepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een btw-bedrag van (bijvoorbeeld) 800 euro. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele btw-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 kWh.Verschuldigde btw: € 60,-Voorbelasting € 800,-Terug te ontvangen btw € 740,-Wat moet ik doen voor de volgende jaren?De kleine-ondernemersregeling (hierna: KOR) zorgt er voor dat u per saldo geen btw hoeft te betalen. Als zonnepaneel-eigenaar blijft u namelijk hoogstwaarschijnlijk beneden de grens van 1.345 die geldt voor deze KOR. U kunt dan bij de Belastingdienst een verzoek indienen om ontheffing van uw administratieve verplichtingen.
Dit betekent dat u niet langer aangifte hoeft te doen. In dat geval heeft u geen recht meer op aftrek van btw en mag u ook geen btw in rekening brengen. Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor een eventuele teruggaaf van btw die is verleend over een periode die ligt vóór de ingangsdatum van de ontheffing. Als u bijvoorbeeld over het vierde kwartaal van 2013 via een aangifte verzoekt om teruggaaf van de btw voor de aanschaf en installatie, kunt u gelijktijdig een verzoek indienen om met ingang van 1 januari 2014 ontheffing te krijgen van uw administratieve verplichtingen. Deze ontheffing heeft dan geen gevolgen voor het verzoek om teruggaaf.LET OP: bent u al btw-ondernemer, dan geldt bovenstaande niet zonder meer. Door het plaatsen van zonnepanelen kan het juist zijn dat u niet langer meer gebruik kunt maken van de KOR. Of dat u in het jaar van aanschaf juist wel door dezeinvestering in aanmerking komt voor de KOR. Overleg daarom altijd even met uw adviseur.

Terugwerkende kracht

In de vragen en antwoorden beschrijft de Belastingdienst verschillende scenario’s, voor wat betreft het recht hebben op aftrek van btw en het tijdstip van aanmelden. Daarin wordt onder andere aangegeven dat voor facturen vóór 1 april 2013, waarbij u zich niet tijdig heeft gemeld als ondernemer, u geen btw-aftrek krijgt. Dit omdat aan nieuwe rechtspraak geen terugwerkende kracht wordt verleend. Hierover is nog niet het laatste woord gesproken. Zodra wij aanvullende informatie hebben, brengen wij u daarvan op de hoogte.

Achtergrond van deze veranderingen in regelgeving

Dat een particulier die zonnepanelen plaatst en opgewekte elektriciteit teruglevert aan het net voor de btw geldt als onder-nemer, is het gevolg van een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Tot voor kort ging iedereen in Nederland er vanuit, dat deze ‘terugleverende’ particulieren geen btw-ondernemers waren. Dat is dus niet zo en dat betekent dat u zomaar tot maximaal 21 procent aan btw kunt besparen op de aanschafskosten – en 6 procent btw op de plaatsingskos-ten – van uw zonnepanelen. Uitspraak Europese Hof van Justitie (zaak C-219/12)Meneer Fuchs is een particulier woonachtig in Oostenrijk. In 2005 heeft hij zonnepanelen op het dak van zijn privéwoning geplaatst. De energie die hij daarmee opwekt, levert hij aan het openbare elektriciteitsnet. Fuchs kan de geproduceerde elektriciteit niet opslaan voor uitgesteld eigen verbruik. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld – en deze uitspraak is in beginsel bindend voor alle EU-lidstaten – dat de heer Fuchs door het terugleveren van de opgewekte energie als btw-ondernemer kan worden aangemerkt. Niet alleen moet Fuchs dus btw afdragen over de opbrengst van de energie die hij teruglevert, maar hij mag ook de btw die op de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen drukt verrekenen! Aange-zien de heer Fuchs de opgewekte elektriciteit volledig levert aan het elektriciteitsnetwerk, kan hij de aan hem in rekening gebrachte btw ook volledig in aftrek brengen.

Op de hoogte blijven?

U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van Loogies, dan krijgt u het nieuws automatisch toegestuurd. Wilt u bericht krijgen als er ontwikkelingen zijn op het gebied van btw en zonnepanelen, stuur dan even een mailtje met uw contactgegevens onder vermelding van ‘contactgroep btw en zonnepanelen’ naar info@loogies.nl. Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen? Neem dan gerust contact op, het is en blijft immers complexe materie.

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

9 − 3 =


Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.