De omzet daalt maar CO2 emissie AEX bedrijven neemt toe

De omzet daalt maar CO2 emissie AEX bedrijven neemt toe

Foto

De grootste beursgenoteerde bedrijven hebben vorig jaar meer CO2 uitgestoten, terwijl hun gezamenlijke omzet daalde. Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. In de landbouw is de uitstoot van broeikasgas stabiel.

De bedrijven die genoteerd zijn aan de Amsterdam Exchange Index (AEX) hebben vorig jaar gezamenlijk ruim 5 procent méér van het broeikasgas CO2 uitgestoten dan in 2012, terwijl hun gezamenlijke omzet met ruim 2,5 procent daalde. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant naar de gepubliceerde milieuresultaten van de bedrijven in hun maatschappelijk jaarverslag.

De grootste stijging in CO2-uitstoot kwam van baggerbedrijf Boskalis, dat ruim de helft méér CO2 produceerde, en van maritiem dienstverlener SBM Offshore die ruim 15 procent meer uitstootte. De omzet van de bedrijven steeg met respectievelijk 14,9 en 32 procent.

Enkele bedrijven slagen erin om bij een groeiende omzet juist minder broeikasgas te produceren. Dat geldt onder meer voor bierbrouwer Heineken en voor de bank en verzekeringsgroep ING, die bij 7 procent méér omzet ruim 18 procent minder CO2 uitstootte.

ING is de enige grote onderneming in de AEX die haar uitstoot bovendien compenseert door aanvullende, duurzame energieprojecten te financieren. Dat gebeurt al sinds 2007.

Volgens veel bedrijven zijn de jaarlijkse uitstootcijfers slecht vergelijkbaar omdat ze worden beïnvloed door het afstoten of overnemen van bedrijfsonderdelen. De grote toename van Boskalis is volgens het bedrijf bijvoorbeeld te wijten aan de overname van het zeetransportbedrijf Dockwise. Zonder die acquisitie zou de toename 4 procent zijn geweest. Die valt te verklaren uit een groter aantal energie-intensieve projecten.

Shell is een van de bedrijven die ondanks een omzetdaling (3,4 procent) toch meer broeikasgas produceerde. Daarbij is alleen gekeken naar de emissies van het bedrijf zelf; niet naar de verhandelde fossiele brandstoffen. Dan zou de CO2-emissie zijn uitgekomen op 600 miljoen ton; twee keer zoveel als de totale uitstoot van alle AEX-bedrijven samen.

De toename van de uitstoot van 1 miljoen ton CO2 binnen het bedrijf is volgens Shell veroorzaakt door het opstarten van een vloeibare-aardgasfabriek in Qatar en het weer in gebruik nemen van olievelden in Irak. Dat er minder gas werd afgefakkeld in Nigeria en dat de raffinagecapaciteit in Australië en Duitsland kleiner werd, was onvoldoende om dat te compenseren.

Chemiebedrijf AkzoNobel, dat veel aandacht zegt te hebben voor duurzaamheid, maakt die reputatie waar door bij een omzetdaling van 5,2 procent ruim 17 procent minder broeikasgas uit te stoten. Dat werd echter grotendeels veroorzaakt door de verkoop van bedrijfsonderdeel Chemicals Pakistan. Akzo gebruikte ook meer stroom van naburige fabrieken in Hengelo en Delfzijl.

Bij de (niet aan de AEX-genoteerde) energiebedrijven boekte Eneco het beste resultaat door de uitstoot per opgewekte kWh elektriciteit te halveren. Het aandeel duurzame productie ging omhoog van 12,6 naar 20,2 procent.

De grootste vervuiler van de AEX-bedrijven is ArcelorMittal. De grootste staalproducent ter wereld heeft geen fabrieken in Nederland, maar is via een trustkantoor genoteerd aan de Amsterdam Exchange Index. Arcelor zegt op de lange duur te streven naar minder uitstoot, maar bereikte vorig jaar ondanks een omzetdaling  van 5,76 procent het tegendeel vanwege een ‘veranderde samenstelling van de ruwe grondstoffen die we gebruiken’, aldus het jaarverslag. Van Tata Steel, het voormalige Hoogovens, zijn nog geen cijfers beschikbaar.

Bron: Volkskrant

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zestien − 10 =


Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.