Een vijfde van de energie wordt verspild

Een vijfde van de energie wordt verspild

 Energie besparen is voornamelijk gedragsverandering.
Uit onderzoek in Engeland blijkt dat 21 procent van het energieverbruik in de zakelijke sector uit verspilling bestaat. De Nederlandse praktijk wijkt daar vermoedelijk niet veel van af.
Het is dus de moeite waard om hier oog voor te hebben. ‘De knop om!’ is erop gericht een veranderingsproces op gang te brengen, zegt MJA-adviseur Wouter Wienk. “Zo’n proces gaat in stappen. Om succesvol te zijn, moet je eerst heel duidelijk voor ogen hebben wat er veranderd moet worden en uitvinden waarom medewerkers nu niet het gewenste gedrag laten zien, welke houding hebben ze. Het maakt voor de aanpak nogal wat uit of ze uit onwetendheid handelen of omdat het ze niet interesseert. Enquêtes werken vaak verhelderend.

Wat is de oorzaak?
Een enquête is daarom een must. Neem bijvoorbeeld een bedrijf waar medewerkers het afval slecht scheiden. “Dat kan vele oorzaken hebben. Misschien geven mensen in de enquête wel aan dat er maar één prullenbak per afdeling staat, die pas op vrijdagavond wordt geleegd. Pas als je weet waarom iets is, kun je gericht tot goede initiatieven komen en een goed resultaat halen.”

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × 3 =


Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.