Fiscale subsidies voor energiemaatregelen verruimd

Fiscale subsidies voor energiemaatregelen verruimd

Foto

Goed nieuws voor bedrijven. Het fiscale voordeel van de investeringsaftrek is vergroot en de beschikbare budgetten voor EIA en MIA/Vamil zijn verruimd. Bedrijven die investeren in energiebesparende technieken kunnen een deel van de investering aftrekken van de winstbelasting. Dit fiscale voordeel is voor de EIA vergroot van netto plm. 10 procent naar 14 procent voor 2016. Dit maakt investeren in o.a. energie-efficiënte klimaatinstallaties voor gebouwen, energiezuinige productietechnieken in de industrie, energiebesparing bij vervoer en energieopwekking met zon, biomassa en groen gas interessant.

Foto

EIA en MIA/Vamil
De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid ondernemers ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting. De Energie Investeringsaftrek (EIA) is beschikbaar voor ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De investering moet een bedrijfsmiddel betreffen dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal 2500 euro kost. Van de investering komt 58 procent in aanmerking voor aftrek van de fiscale winst (IB of VPB).

Netto komt dit neer op ongeveer 14 procent. De MIA werkt vergelijkbaar en levert een aftrek die op kan lopen tot 36 procent. De Vamil is de vervroegde afschrijving: door zelf het moment van afschrijving (tot 75 procent ineens) te kiezen, kan een maximaal fiscaal voordeel behaald worden.

Energielijst en milieulijst
Voor genoemde regelingen zijn maatregelenlijsten opgesteld die jaarlijks worden herzien. Voor 2016 is de Energielijst voor de EIA en de Milieulijst voor de MIA/Vamil vorige week op 30 december gepubliceerd. Een afnemer die gebruik wil maken van de regeling moet de aanvraag daarvoor tijdig aanvragen en de leverancier die in de offerte al het voordeel van de investeringsaftrek meeneemt, zou de klant daarbij kunnen adviseren.

Voor 2016 is 161 miljoen euro beschikbaar voor de EIA en 137 miljoen voor de MIA/Vamil. In 2014 werd in Nederland voor ruim 3,6 miljard geïnvesteerd, waarbij van deze regelingen gebruik werd gemaakt. Voor 2016 is het beschikbare budget vergroot, dus is een nog hoger investeringsbedrag mogelijk. De Energielijst en Milieulijst zijn samengevoegd in een totaaloverzicht van alle maatregelen die in aanmerking komen.

Meer informatie over de energielijst en Mia/Vamil regeling.

Wilt u belasting en energie besparen?

Loogies helpt. Stuur nu een email of bel direct 06-54622220 voor het maken van een afspraak. 30 minuten van uw tijd is de investering om de mogelijkheden te bespreken.


Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twaalf − 7 =


Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.