Inspectie Leefomgeving en Transport start controle op juiste recycling zonnepanelen en omvormers

Inspectie Leefomgeving en Transport start controle op juiste recycling zonnepanelen en omvormers

Foto

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is gestart met het actief controleren of bedrijven die zonnepanelen en omvormers in Nederland importeren de verplichtingen rondom de recycling van deze producten nakomen.


Niet-voldoen aan de regels kan volgens de inspectie zeer schadelijke effecten hebben voor de gezondheid van mensen en milieu. ILT, vallend onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
‘In Europa hebben bedrijven die elektrische en elektronische apparaten (red. waaronder zonnepanelen en omvormers) op de markt brengen de plicht zich te registreren bij het  Nationaal WEEE Register. Ook hebben deze bedrijven de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de apparatuur aan het einde van de levenscyclus verantwoord wordt verwerkt’, legt Anno Loonstra, ILT-inspecteur, uit. ‘De Inspectie gaat hier de komende tijd actief op controleren’.

Veel bedrijven hebben hun recycling- verplichtingen geregeld met het lidmaatschap van een inzamelcollectief. Meer informatie en een overzicht van inzamelcollectieven is te vinden op de website van de ILT en bij het nationaal WEEE-register. Dit register is aangewezen door de overheid om de taken in te richten die voortkomen uit de registratie- en rapportageplicht in de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn).

Bron: solarmagazine

Recycle proces met de laagste CO2 footprint
Loogies is dealer de Sonnenstromfabriek uit Duitsland. De Sonnenstromfabrik productie faciliteiten zijn gecontroleerd op minimale CO2-uitstoot. Bij de productie van de “Low Carbon” serie wordt tot 200% CO² bespaart in vergelijking met de marktstandaard. De productie van zonnepanelen heeft de laagste CO2-certificering. De panelen worden na gebruik door CS Wismar teruggenomen en conform de nieuwste normen gerecycled. Zo dragen wij bij aan een goed milieu en een gezonde toekomst van uw kinderen.

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

20 + negen =


Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.