CO2 Neutraal

Nieuwbouw hoeft van de overheid geen gasaansluiting meer

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet is vanaf 2018 niet meer van kracht. Hiervoor heeft minister Henk kamp van Economische Zaken (EZ) op dinsdag een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Door de verplichting voor gasaansluiting van nieuwbouwwoningen af te schaffen, zegt het kabinet bij te dragen aan CO2-reductie. Als voorwaarde stelt het kabinet dat er alternatieve infrastructuur beschikbaar moet zijn om de woningen duurzaam van warmte te voorzien. Zo ziet de overheid kansen voor [...]

Read more...

Verduurzamen schoolgebouwen

Sinds een aantal maanden zijn wij druk bezig met een project om schoolgebouwen in het primair en voorgezet onderwijs te verduurzamen. We zijn ons bewust van de slechte staat van veel van onze Nederlandse schoolgebouwen en willen hier graag verandering in brengen.  We hebben als doel de kwaliteit van de werk en leef omgeving voor de gebruikers sterk te verbeteren, de kosten voor het schoolbestuur te verlangen én de gemeente te ontzorgen met een gemakkelijke en aantrekkelijke vorm van financiering. Daarnaast [...]

Read more...

Wat betekent klimaatakkoord voor energietransitie?

Het klimaatakkoord van Parijs dwingt de wereld om de CO2-uitstoot zodanig te verminderen dat de aarde deze eeuw hooguit 2 graden opwarmt. Betekent dit een ban op fossiele brandstoffen? En wat betekent dit voor energiebedrijven? Het mondiale klimaatakkoord, dat medio december in Parijs werd gesloten, wordt aanstaande vrijdag geratificeerd in New York. Minstens 55 partijen, waaronder grootmachten als China en de VS, zullen het akkoord officieel ondertekenen. Nederland zal dit doen namens de EU. Het akkoord bevat afspraken om de [...]

Read more...

Nederland op weg naar betaalbare CO2-arme energievoorziening

Een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Dat is de toekomst van de energievoorziening in Nederland.  De weg naar meer hernieuwbare energie en energiebesparing is, met de afspraken uit  het Energieakkoord om in 2023 16 procent duurzame energie op te wekken,  inmiddels definitief ingeslagen. Het kabinet houdt voor de periode ná het Energieakkoord vast aan de afspraak dat de CO2-uitstoot in 2030 met 40 % en in 2050 met 80-95% moet zijn teruggedrongen op Europees niveau.  Om deze [...]

Read more...

Beleid energiebelasting werkt transformatie tegen

​In Nederland betaald iedereen, particulier, onderneming of non profit organisatie, belasting over de gebruikte elektriciteit en gas. Echter hoe hoger het energiegebruik des te lager is de  energiebelasting.  Hier liggen macro economische motieven aan ten grondslag. ​Grootgebruikers betalen slechts een fractie  ten opzichte van particuliere gebruikers aan energiebelasting.  Een particulier betaald met ingang van 1 januari 2016 20,06 ct per m3 voor gas en 12,02 ct per KWh voor elektriciteit aan energiebelasting. Grootverbruikers in de categorie > 10 miljoen gaan 1,212 [...]

Read more...

Bedrijven missen kansen op het gebied van energie efficiëntie.

Bij de meeste bedrijven ontbreekt aan een heldere strategie, concrete doelen en een systematische aanpak van energie efficiëntie. Dit blijkt uit een onderzoek van DNV GL onder haar klanten op het gebied van energie-efficiëntie. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de Europese Energie Richtlijn, een Europese verordening die in 2012 van kracht is geworden. De kerndoelstelling van de EU is om 20% meer energie-efficiëntie in 2020 te behalen.  Onderzoek energie-efficiëntie Hoewel de meeste bedrijven de kostenvoordelen zien van energiebesparende [...]

Read more...

Nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie

Particuliere huishoudens en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken kunnen vanaf 4 januari 2016 subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Meer duurzame warmte Minister Henk Kamp (Economische Zaken): “Onze energievoorziening gaat de komende jaren veranderen. Nederlandse huizen en bedrijven zullen in de toekomst minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Deze ontwikkeling wil het kabinet onder andere stimuleren via deze nieuwe subsidieregeling. De overstap naar [...]

Read more...

Hoe zit het nu echt met de klimaatverandering? 10 feiten op een rij

Waarom is een succesvolle klimaatconferentie in Parijs van groot belang voor de wereldeconomie? Tien feiten op een rij die vertellen hoe het echt zit met opwarming, zeespiegelstijging en klimaatverandering. ​Op 30 november begint in Parijs de klimaatconferentie COP21 van de Verenigde Naties. Ministers en hoge ambtenaren van vrijwel alle landen komen dan bijeen om een nieuw klimaatakkoord te sluiten. Het nieuwe klimaatakkoord dient als vervanger voor het Kyotoprotocol, dat in 2020 afloopt. In dat jaar moeten nieuwe klimaatafspraken van kracht zijn, [...]

Read more...

Loogies en 4Consult duurzame partners

De samenwerking tussen 4Consult en Loogies dateert uit 2013. 4Consult beheert en onderhoudt ICT omgevingen zodat storingen worden voorkomen of tot een minimum beperkt. Zij werken met een van de meest energie zuinig datacenter van Nederland, waarmee de duurzaamheid prestatie van de aangesloten bedrijven en organisaties verbeteren. Peter van Oers, directeur van Loogies ​Peter van Oers, Directeur en Oprichter van Loogies. “Zowel Loogies als 4Consult  ondersteunen bedrijven en organisaties bij het terugdringen van energieverspilling binnen de totale bedrijfsvoering. Besparen op energie geeft [...]

Read more...

Klimaatverandering leidt tot miljarden verlies

Als het effect van de klimaatverandering niet tot maximaal 2 graden Celsius beperkt kan worden, zal dit resulteren in extreme verliezen voor private investeerders en overheden. Dit blijkt uit een onderzoek van de Economist Intelligence Unit, de onderzoeksdienst van tijdschrift The Economist. De analyse van de EIU richt zich in de eerste plaats op private investeerders. Volgens het onderzoek zal een stijging van meer dan 2 graden resulteren in verliezen van ruim 4200 miljard dollar in 2100 wereldwijd. Bij een [...]

Read more...

C02 verminderen eenvoudiger dan je denkt

In 2020 moet Nederland minimaal 25 % minder C02 uitstoten ten opzichte van 1990. Met het huidige beleid haalt Nederland met de grootste moeite niet veel meer dan een reductie van 17 %. In 1990 was de uitstoot 213 Megaton (MT). In 2020 wordt dat bij het huidige beleid 177 Mt (-17 %), dit moet naar 160 Mt. Nog 17 Mt te gaan. Wat kunt u doen Iedere Nederlander kan met weinig moeite een steentje bijdragen om deze doelstelling te realiseren [...]

Read more...

NASA video CO2 uitstoot en wereldwijde verspreiding in beeld

De NASA Goddard Space Flight Center heeft met een supercomputer de vervuiling van de atmosfeer met CO2 in beeld gebracht; een vol jaar samengeperst in 3 minuten. Net voldoende tijd voor een kopje koffie. De video laat zien waar en wanneer de CO2 emissie het grootst is en hoe deze zich verspreidt over de gehele aarde. Ook is te zien hoe in de zomer op het noordelijk halfrond de opname van CO2 door planten de uitstoot verminderd. Tegelijk [...]

Read more...

De omzet daalt maar CO2 emissie AEX bedrijven neemt toe

De grootste beursgenoteerde bedrijven hebben vorig jaar meer CO2 uitgestoten, terwijl hun gezamenlijke omzet daalde. Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. In de landbouw is de uitstoot van broeikasgas stabiel. De bedrijven die genoteerd zijn aan de Amsterdam Exchange Index (AEX) hebben vorig jaar gezamenlijk ruim 5 procent méér van het broeikasgas CO2 uitgestoten dan in 2012, terwijl hun gezamenlijke omzet met ruim 2,5 procent daalde. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant naar de gepubliceerde milieuresultaten [...]

Read more...

Een verbouwing kan je energie besparen

Met een simpele verbouwing kan je een heleboel energie besparen en zo het energielabels van je huis verhogen. Energielabels A is het hoogst, G het laagst. Door je huis energiezuiniger te maken verlaag je de maandelijkse woonlasten en bij verkoop van je woning verhoog je de verkoopkansen. Een onderzoek van de TiasNimbas Business School heeft aangetoond dat een gunstig energielabel de verkoopprijs en de verkoopsnelheid van koopwoningen verhoogt. Van de 1.700 woningtransacties uit het vorig kwartaal brachten de woningen [...]

Read more...
Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.