Duurzaambouwen

Verduurzamen vastgoed

Woningvoorraad verduurzamen? “Succes behaal je niet door louter op de technische efficiëntie van installaties te focussen. De basis van de businesscase moet uiteraard goed zijn. Dat houdt in, dat installaties efficiënt moeten functioneren, endat de samenwerking met bewoners en partners slim en pragmatisch moet worden georganiseerd. Het is dus vooral ook een communicatie- en organisatievraagstuk, en niet alleen technologie. Zorg voor heldere communicatie waarbij de bewoner centraal staat en houd het vooral simpel. Niemand plaatst vraagtekens bij het nut en [...]

Read more...

Rotterdamse Klimaatoproep 2018

Tijdens het Rotterdamse Klimaatoproep 2018 heb ik Burgemeester Aboutaleb nog gesproken over het project verduurzamen schoolgebouwen in Rotterdam. ​ ​Donderdag 25 januari was ik aanwezig bij het Rotterdamse Klimaatoproep 2018 tijdens het Ondernemers Ontbijt Rotterdam.  De Klimaatoproep is een oproep van een groep bedrijven en organisaties aan het gemeente bestuur en alle politieke partijen in Rotterdam om vol in te zetten op de sprong naar een circulaire en duurzame stad.  De volledige tekst van de oproep vindt je onder aan deze blog. [...]

Read more...

LUCHTKWALITEIT IN HUIZEN EN KANTOREN ‘BELABBERD’

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat in Europa jaarlijks 120.000 mensen sterven als gevolg van een slecht ‘binnenklimaat’. De organisatie vraagt de Europese Unie om harde maatregelen. De lucht in huizen en kantoren is soms net zo vies als langs een drukke snelweg. ‘Dit is al jaren zo, het wordt er alleen niet beter op’, zegt Annelies van Bronswijk, emeritus hoogleraar gezondheidstechniek voor het gebouw aan de TU Eindhoven. ‘Het is zelfs nog een beetje erger. Vooral binnenshuis en in scholen [...]

Read more...

Verduurzamen van zorgvastgoed. Begin op tijd!

​Naderende energiedoelstellingen voor zorgvastgoed zorgen ervoor dat de zorg een behoorlijke nieuwe ambitie gaat krijgen. Net zoals de kantorenmarkt die in 2023 een C-label en in 2030 een A-label moet realiseren, is de verwachting dat de Nederlandse zorgvastgoedmarkt een vergelijkbare label-eis krijgt opgelegd vanuit het ministerie. Naast de Europese EED-richtlijn in 2015 zal ook de label-eis de sturing op het nemen van energetische maatregelen doen toenemen. Heeft uw zorgvastgoed al een energielabel? Verbruikt uw zorgvastgoed meer energie dan gemiddeld? Is [...]

Read more...

Stad klimaatbestendig vergt totaalaanpak

Onderdeel van het Deltaprogramma 2018 dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is dat alle gemeenten in het land in 2018 aan de slag gaan met het klimaatbestendig maken van hun leefomgeving. Edward Stigter, directeur Beleid Gezonde en veilige leefomgeving bij Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit daarbij voor een integrale aanpak. Omdat adaptieve maatregelen goed te combineren zijn met maatregelen als het gasloos maken van woonwijken en met energiebesparing. Stigter ziet voor de bouwsector een voortrekkersrol bij concrete projecten. Landdekkende aanpak De helft [...]

Read more...

Verduurzamen schoolgebouwen

Sinds een aantal maanden zijn wij druk bezig met een project om schoolgebouwen in het primair en voorgezet onderwijs te verduurzamen. We zijn ons bewust van de slechte staat van veel van onze Nederlandse schoolgebouwen en willen hier graag verandering in brengen.  We hebben als doel de kwaliteit van de werk en leef omgeving voor de gebruikers sterk te verbeteren, de kosten voor het schoolbestuur te verlangen én de gemeente te ontzorgen met een gemakkelijke en aantrekkelijke vorm van financiering. Daarnaast [...]

Read more...

Terugblik bezoek energiebeurs

Wij kijken terug op een mooie beursdag! Maxime Verhagen gaf het startsein voor Vakbeurs Energie, de Energie Professional van het Jaar Award gaat naar de Amsterdamse Hermitage, we maakten kennis met de overeenkomsten én de verschillen tussen Duitsland en Nederland en het Mobisun mobiele zonnepaneel werd geïntroduceerd. Renault Zoe Maxime Verhagen opent Vakbeurs Energie Maxime Verhagen haalde in zijn openingsspeech aan dat iedereen zich druk zou moeten maken om de energietransitie. ‘Rondom de gebouwde omgeving zijn er de laatste jaren ondanks de [...]

Read more...

Subsidie voor verduurzamen schoolgebouwen

Naar verwachting komt er in het najaar van 2016 een subsidieregeling beschikbaar die schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs helpt bij het verduurzamen van hun schoolgebouwen. ​ Voor nu roepen we u op alvast na te denken waar een extern adviseur u bij kan helpen als het gaat om het besparen van energie, opwekken van energie en/of het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen. Er is ruimte voor ongeveer 150 aanvragen, dus zorg dat u er klaar voor bent! [...]

Read more...

Energie-efficiënte gebouwen zijn gezonder

Energie efficiënt gebouw Bent u al goed op weg met het realiseren van uw doelstellingen? Waarom veranderen?  ​ Energie-efficiënte gebouwen met goede ventilatie zijn gezonder dan traditionele gebouwen. Pro-actief zijn in de richting van duurzaam energiegebruik kan klantvertrouwen in uw bedrijf verhogen .  Energie-efficiëntie is een van de goedkoopste manieren om koolstofuitstoot te verminderen. Dit is goed nieuws, aangezien in Nederland per m2 nuttige vloeroppervlakte bijna 60 kg CO2 wordt uitgestoten, liggen hier de kansen . Energie kost geld. Als u geld uitgeeft aan energie [...]

Read more...

‘Regeringen geven niet goede voorbeeld met energiebesparing’

Europese regeringen slagen er niet in om energiebesparing in hun eigen gebouwen voldoende te stimuleren. Ze tonen te weinig leiderschap om energieverspilling tegen te gaan, meldt de Coalition of Energy Savings in een rapport.. De Coalition of Energy Savings is een groep van 400 verenigingen en 150 bedrijven die energiebesparing hoger op de agenda van het Europese en nationale energiebeleid probeert te krijgen. In een nieuw rapport analyseert de coalitie de plannen die Europese lidstaten indienden bij de [...]

Read more...

Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN)

Bijna-energieneutrale nieuwbouw is een van de ambities van de bouw en wordt waarschijnlijk per 1 januari 2021 ook wettelijk verplicht. Met het ‘Programma Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) voor de Klant’ stimuleren Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes (de Lente-akkoord partners) dat de overgang naar de nieuwe eis van 2021 soepel verloopt. 26 mei vindt de startbijeenkomst plaats van het platform “Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) voor de Klant”. Het doel is een gekantelde woningmarkt, waarbij energie niet meer wordt beschouwd als [...]

Read more...

Bestaande voorraad belangrijker dan nieuwbouw

Het aanpassen van de bestaande woningvoorraad wordt belangrijker dan nieuwbouw. Dat is een van de conclusies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de ‘Balans van de Leefomgeving 2014’. Bovendien is Nederland nog onvoldoende voorbereid op ingrijpende veranderingen in demografie, klimaat, biodiversiteit en de beschikbaarheid van grondstoffen die zich in de komende decennia kunnen openbaren. Het planbureau bepleit voorzichtigheid op de woningmarkt omdat op de lange termijn het aantal jonge gezinnen afneemt terwijl het aantal beschikbare koopwoningen toeneemt. Tijdig [...]

Read more...

Duurzaam vastgoed wordt de standaard

De hoogte van kosten voor energie, onderhoud en belastingen zijn grotendeels afhankelijk van hoe duurzaam een gebouw is. Hoe duurzamer het gebouw, des te lager kosten worden. Op energiekosten kunt u, door goede isolatie of energieopwekking door middel van zonnepanelen, met gemak duizenden euro’s per jaar besparen. Niet voor niets wordt duurzaam vastgoed het ‘groene goud’ genoemd. Bij niet-duurzaam vastgoed lopen de kosten op. In de toekomst gaan er zelfs nog meer financiële nadelen aan niet-duurzaam vastgoed kleven. In veel [...]

Read more...

Energie neutrale woning

Met de huidige technieken is het mogelijk een huis zo te bouwen of verbouwen dat het net zoveel energie opwekt als het verbruikt, of zelfs meer. Dit soort energieneutrale woningen hebben geen of een zeer lage energierekening en kunnen voor veel wooncomfort zorgen. Het tocht er niet, de vloeren voelen niet koud aan en er is steeds aanvoer van verse lucht. In het diagram ziet u het grote verschil in maatregelen tussen een energie neutrale woning en een standaard woning. Energieneutrale [...]

Read more...

Groen vastgoed de nieuwe norm in de VS

 Onderzoek van de Universiteit Maastricht en CBRE wijst op aanzienlijke groei van groene kantoorruimte sinds 2005 Het totaal aan groen, commercieel vastgoed is in de VS significant toegenomen sinds 2005. Dat blijkt uit de resultaten van de vandaag gelanceerde Green Building Adoption Index, een gezamenlijk project van de CBRE Group, Inc., ‘s werelds grootste service provider voor commercieel vastgoed, en de Universiteit Maastricht. Minneapolis is de Amerikaanse stad met het hoogste percentage aan groene, commerciele ruimte, maar in alle grote [...]

Read more...

Wie wil er een energie rekening van 45 euro zijn hele leven lang

Als je niet stapelend van EPC 0,6 naar EPC 0,4 gaat maar in één slag een EPC 0,4-woning bedenkt, dan kost deze niet meer dan die traditioneel ontwikkelde EPC 0,6-woning. Sterker nog, de systeembenadering zorgt ervoor dat je veel verder kunt gaan dan 0,4. Want het is inderdaad waar dat de waarde van een EPC 0,4-woning weinig zal verschillen van een woning met een EPC van 0,6. Maar als de woning geen energierekening meer [...]

Read more...

Een verbouwing kan je energie besparen

Met een simpele verbouwing kan je een heleboel energie besparen en zo het energielabels van je huis verhogen. Energielabels A is het hoogst, G het laagst. Door je huis energiezuiniger te maken verlaag je de maandelijkse woonlasten en bij verkoop van je woning verhoog je de verkoopkansen. Een onderzoek van de TiasNimbas Business School heeft aangetoond dat een gunstig energielabel de verkoopprijs en de verkoopsnelheid van koopwoningen verhoogt. Van de 1.700 woningtransacties uit het vorig kwartaal brachten de woningen [...]

Read more...

Verduurzamen huurhuizen moet sneller

Ruim de helft van alle sociale huurwoningen heeft in 2013 een groen energielabel en het aantal woningen met zonnepanelen vorig jaar nam met 75% toe. Maar dit aantal ligt te laag. Dit staat in de energiebesparingsmonitor SHAERE van Aedes. Ruim 67.000 huurwoningen van de 126 corporaties die in de energiebesparingsmonitor van 2013 zijn opgenomen, kregen het afgelopen jaar een hoger energielabel. Zo heeft 29% van de woningen een A-label en 13% een B-label. De grootste groep huurwoningen, bijna een derde, [...]

Read more...

Warmte scans aanzet tot energiebesparing

De gemeente Utrecht probeert met warmtescans bij 60.000 particuliere woningen hun eigenaars aan te zetten tot energiebesparende maatregelen, zoals isolatie. De warmtescans vormen de opmaat voor inloopbijeenkomsten waar eigenaren advies kunnen krijgen. Voeren zij het op maat gesneden advies binnen één jaar uit, dan hoeven ze daarvoor geen 220 euro te betalen. Dat doet de gemeente. De zojuist opgerichte Stichting ‘Duurzame Gebouwde Omgeving Utrecht’ (DGOU) gaat eigenaars helpen om dat advies ook in daden om te zetten. Zij zoekt [...]

Read more...
Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.