Energie Label

Kantoorgebouwen met sluiting bedreigd

Niets lijkt de wijziging van het bouwbesluit 2012 nog in de weg te staan als het gaat om de labelplicht voor kantoren: het is dan wettelijk niet meer toegestaan om vanaf 1 januari 2023 een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel met een energie-index (EI) van 1,3 of beter. Deze C-label plicht volgt uit het Energieakkoord voor duurzame groei dat (al) op 6 september 2013 door ruim veertig partijen, waaronder de overheid, is [...]

Read more...

KANTOREN VOLDOEN NOG NIET AAN VEREISTE LABEL C

De meeste kantoren voldoen nog niet aan de label C-verplichting die vanaf 1 januari 2023 geldt. Kantoren die op die datum niet het verplichte label C in handen hebben, mogen niet langer gebruikt worden.  ​ Verhuurders van kantoren lijken de noodzaak van verduurzaming nog niet in te zien en een groot deel van de voorraad blijkt nog onder de maat. “Ze lijken de verduurzaming voor zich uit te schuiven of zijn zich amper bewust van hun verplichtingen”, vertelt commercieel directeur Durk [...]

Read more...

Onzuinige kantoren na 2023 dicht

Alle Nederlandse kantoren moeten over zeven jaar energielabel C hebben. Andres gaan ze dicht, zegt minister Stef Blok Alle circa 67.000 kantoorpanden in Nederland moeten in 2023 zo goed geïsoleerd zijn dat ze een energielabel C krijgen. Anders moeten ze sluiten.. Met die verplichting wil Stef Blok, de minister voor Wonen en Rijksdienst (VVD), een jaarlijkse energiebesparing van 8 petajoule realiseren. Ter indicatie: per jaar gebruikt heel Nederland 3.000 petajoule. Het gaat de eigenaren van kantoren in totaal naar schatting 860 [...]

Read more...

Groen vastgoed de nieuwe norm in de VS

 Onderzoek van de Universiteit Maastricht en CBRE wijst op aanzienlijke groei van groene kantoorruimte sinds 2005 Het totaal aan groen, commercieel vastgoed is in de VS significant toegenomen sinds 2005. Dat blijkt uit de resultaten van de vandaag gelanceerde Green Building Adoption Index, een gezamenlijk project van de CBRE Group, Inc., ‘s werelds grootste service provider voor commercieel vastgoed, en de Universiteit Maastricht. Minneapolis is de Amerikaanse stad met het hoogste percentage aan groene, commerciele ruimte, maar in alle grote [...]

Read more...

Verplicht energielabel nieuwe utiliteitsgebouwen

Vanaf heden moeten nieuw opgeleverde utiliteitsgebouwen zijn voorzien van een energielabel. Dit energielabel moet zijn afgegeven door een organisatie die is gecertificeerd voor Beoordelingsrichtlijn 9500-06 ‘Energielabel – methode nieuwe utiliteitsgebouwen’. Deze zogeheten BRL is op 31 mei bindend verklaard door Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL). Het energielabel voor nieuwe opgeleverde utiliteitsgebouwen is een gevolg van de Europese EPBD-normen (EPBD staat voor Energy Performance of Buildings Directive). Aan deze richtlijnen moeten alle EU-lidstaten zich gaan houden. Volgens de KvINL is het [...]

Read more...

Vereenvoudiging energielabel op komst

De Rijksoverheid vereenvoudigt het energielabel voor woningeigenaren per 1 januari 2015. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) biedt marktpartijen een eerlijke kans om producten rondom het energielabel te ontwikkelen. Daarom stelt zij de onderliggende documenten beschikbaar. Een energielabel is verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. Eigenaren van woningen die nog geen energielabel hebben, krijgen van de overheid begin 2015 een indicatief energielabel. Deze indicatie is onder meer gebaseerd op het bouwjaar, woningtype en de belangrijkste energiekenmerken. Internetapplicatie Het Rijk ontwikkelt op [...]

Read more...

Naar een betrouwbaar energielabel

​FedEC werkt aan een voorstel voor het ministerie van Binnenlandse Zaken om de kwaliteit van het indicatieve energielabel te borgen. Dat schrijft FedEC-voorzitter Isabelle Sternheim. ​Naar aanleiding van het ILT rapport waarin naar voren is gekomen dat de kwaliteit van de EPA-U adviezen vaak te wensen overlaat, is er een motie in de Tweede kamer aangenomen die Minister Blok de opdracht geeft om samen met de FedEC tot een passend kwaliteitsborgingssysteem te komen. Het bestuur van de FedEC [...]

Read more...

Woonlasten belangrijker dan EPC

Leuk hoor, die aanscherping van de epc in 2015 naar 0,4. En dan in 2020 naar epc = 0. Maar wat zegt dat over het werkelijke energiekosten? Weinig, dringt langzamerhand tot ons door. ‘Een epc van 0 heeft betrekking op het gebouwgebonden energieverbruik. Dat energieverbruik maakt maar 33 procent uit van de totale energiekosten. Maar liefst 50 procent van de energiekosten heeft betrekking op huishoudelijke apparatuur en 17 procent gaat op aan vastrecht’, zei ir. Onno Dwars tijdens [...]

Read more...
Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.