Energieneutraal

Verduurzamen vastgoed

Woningvoorraad verduurzamen? “Succes behaal je niet door louter op de technische efficiëntie van installaties te focussen. De basis van de businesscase moet uiteraard goed zijn. Dat houdt in, dat installaties efficiënt moeten functioneren, endat de samenwerking met bewoners en partners slim en pragmatisch moet worden georganiseerd. Het is dus vooral ook een communicatie- en organisatievraagstuk, en niet alleen technologie. Zorg voor heldere communicatie waarbij de bewoner centraal staat en houd het vooral simpel. Niemand plaatst vraagtekens bij het nut en [...]

Read more...

Zonnepanelen gaan A16 voorzien van energie

De A6 wordt over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar 4 rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot. Het startschot voor de bouw van de weg werd vorig jaar al gegeven. Om de nieuwe snelweg energieneutraal te maken, had de rijksoverheid de aannemers in de aanbestedingsfase gevraaagd na te denken over een zonnepanelenveld in knooppunt Almere. Deze week is bekend geworden dat het werk aan [...]

Read more...

Huishoudens snel en goedkoop energie neutraal

Integrale oplossing maakt Nederlandse huishoudens snel en goedkoop energieneutraal Stichting Samen Energie Neutraal, de Afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen en dutch hebben samen een oplossing ontwikkeld om Nederlandse woningen snel energieneutraal te maken. Dat meldt Stichting Samen Energie Neutraal in een persbericht. De stichting werkte samen met de andere partijen in de projectgroep EEN. Het ministerie van Economische Zaken heeft in het kader van het Stem-programma het onderzoek gedeeltelijk gefinancierd. De projectgroep EEN heeft een Quick-fit ontwikkeld, waarmee volgens de betrokken [...]

Read more...

Verduurzamen van zorgvastgoed. Begin op tijd!

​Naderende energiedoelstellingen voor zorgvastgoed zorgen ervoor dat de zorg een behoorlijke nieuwe ambitie gaat krijgen. Net zoals de kantorenmarkt die in 2023 een C-label en in 2030 een A-label moet realiseren, is de verwachting dat de Nederlandse zorgvastgoedmarkt een vergelijkbare label-eis krijgt opgelegd vanuit het ministerie. Naast de Europese EED-richtlijn in 2015 zal ook de label-eis de sturing op het nemen van energetische maatregelen doen toenemen. Heeft uw zorgvastgoed al een energielabel? Verbruikt uw zorgvastgoed meer energie dan gemiddeld? Is [...]

Read more...

Uw woning energie neutraal

Huishoudens kunnen een belangrijke bijdrage leveren door te stoppen met het gebruiken van fossiel aardgas en door zo veel mogelijk zelf hun eigen energie op een duurzame manier op te wekken. Als het lukt om alle energie die je nodig hebt op je eigen huis, dak, grond of schuur, zelf duurzaam op te wekken, dan heb je een energie neutraal huis. Urgenda heeft met praktijk voorbeelden aangetoond om een gemiddeld huis energieneutraal maken voor maximaal € 35.000,- inclusief BTW. Die € 35.000,- is het bedrag dat een [...]

Read more...

Woonlasten belangrijker dan EPC

Leuk hoor, die aanscherping van de epc in 2015 naar 0,4. En dan in 2020 naar epc = 0. Maar wat zegt dat over het werkelijke energiekosten? Weinig, dringt langzamerhand tot ons door. ‘Een epc van 0 heeft betrekking op het gebouwgebonden energieverbruik. Dat energieverbruik maakt maar 33 procent uit van de totale energiekosten. Maar liefst 50 procent van de energiekosten heeft betrekking op huishoudelijke apparatuur en 17 procent gaat op aan vastrecht’, zei ir. Onno Dwars tijdens [...]

Read more...
Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.