Sde+

SDE+-regeling blijft beschikbaar tot en met 2025

Uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord blijkt dat de sectortafel Elektriciteit wil dat de SDE+-regeling in Nederland tot het kalenderjaar 2025 beschikbaar blijft. Minister Wiebes zinspeelde in de voorbije periode op het eerder stopzetten van de regeling, maar daar denken de onderhandelaars aan de sectortafel dus anders over. Zij schrijven het volgende: ‘De SDE+subsidieregeling blijft tot en met 2025 beschikbaar voor hernieuwbare elektriciteitsopties. Indien nodig kunnen na 2025 alternatieve instrumenten, niet zijnde subsidie, worden overwogen om investeringszekerheid op [...]

Read more...

Bereid u voor op de voorjaarsronde SDE+ subsidie

Gaat u hernieuwbare energie produceren en wilt u gebruik maken van de SDE+ subsidie? De SDE+ voorjaarsronde 2018 is open van dinsdag 13 maart, 09.00 uur tot donderdag 5 april, 17.00 uur. Heeft uw bedrijf of organisatie plannen om binnen twee jaar te investeren in een zonnepanelen installatie? De overheid heeft voor de voorjaarsronde van dit jaar 6 miljard SDE+ subsidie beschikbaar gesteld. Wij adviseren iedereen, die geïnteresseerd is in zonne-energie en een grootverbruikers aansluiting heeft, de SDE+ subsidie  aan [...]

Read more...

Eerste SDE+ ronde 2017: 96% van de aanvragen voor zonne-energie

In de eerste ronde,  eind maart, is 45 % van het toegekende budget aan SDE+ subsidies voor zonne-energie projecten aangevraagd. ​De Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+) is “een van de belangrijkste instrumenten om de transitie van fossiele energie naar duurzame energie te ondersteunen”, aldus minister Kamp. De SDE+ kent in 2017 twee rondes waarin een beroep kan worden gedaan op de maatregel. Voor iedere ronde is 6 miljard euro beschikbaar. Zo was in 2014 en 2015 nog maar [...]

Read more...

Minister Kamp: ‘SDE+-subsidie voor hagelgedupeerden niet gegarandeerd’

Minister Kamp heeft vragen van Kamerleden Henk Leenders en Jan Vos (beiden PvdA) beantwoord over SDE+ subsidie voor de gedupeerden van de hevige hagelstormen in Zuidoost-Nederland. De Kamerleden vroegen Kamp of het Rijk budgetneutraal het beschikbaarheidsrisico van subsidie weg wil nemen door een garantie te geven op de beschikbaarheid van SDE+-gelden voor de gedupeerden. Kamp antwoordt het volgende: ‘Het Ministerie van Economische Zaken heeft de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met de provincie Noord-Brabant, om te bezien hoe [...]

Read more...

SDE+ 2014: haalbaarheidsstudie en geologisch onderzoek

Met ingang van de SDE+ regeling 2014 kunnen enkele extra bijlages opgevraagd worden. In de kamerbrief van 31 oktober 2013 heeft de minister aangekondigd dat met ingang van 2014 een haalbaarheidsstudie van het project wordt gevraagd. Daarnaast wordt voor geothermieprojecten een geologisch onderzoek vereist. Vooruitlopend op de publicatie in de Staatscourant vindt u hier informatie die u kunt gebruiken bij de voorbereiding van uw subsidieaanvraag. Haalbaarheidsstudie SDE+ Vanaf 2014 wordt u gevraagd een haalbaarheidsstudie van uw project te maken. Boven een [...]

Read more...
Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.