Subsidie

Bereid u voor op de voorjaarsronde SDE+ subsidie

Gaat u hernieuwbare energie produceren en wilt u gebruik maken van de SDE+ subsidie? De SDE+ voorjaarsronde 2018 is open van dinsdag 13 maart, 09.00 uur tot donderdag 5 april, 17.00 uur. Heeft uw bedrijf of organisatie plannen om binnen twee jaar te investeren in een zonnepanelen installatie? De overheid heeft voor de voorjaarsronde van dit jaar 6 miljard SDE+ subsidie beschikbaar gesteld. Wij adviseren iedereen, die geïnteresseerd is in zonne-energie en een grootverbruikers aansluiting heeft, de SDE+ subsidie  aan [...]

Read more...

Budget ISDE in 2018 is 100 miljoen

Zonne collectoren voor warm water Het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in 2018 is € 100 miljoen. Met de ISDE stimuleert het kabinet de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare warmte. Op 4 december werd de gewijzigde ISDE regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Sinds 1 januari 2016 kunnen zakelijke gebruikers en particulieren subsidie krijgen bij de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen. De bekendheid van de regeling nam ook in 2017 toe.  Het [...]

Read more...

20 % subsidie op isoleren woning

​​​Energie besparen doe je nu. Dat is het motto van een grote campagne van de overheid om huiseigenaren te stimuleren hun dak, vloer, gevel, spouwmuur of ramen te isoleren. Veel mensen hebben geen idee wat isolatie kost, en 60 tot 70% schat te laag in wat het oplevert. ​Persbericht – Uit een enquête blijkt dat de helft van de ondervraagden wel (zeer) geïnteresseerd is in energiebesparende maatregelen. Energiebesparing scheelt in de stookkosten, levert meer comfort in huis op en is [...]

Read more...

‘Kwart sportclubs verspilt veel energie’

Infrarood scan gebouw sportvereniging Sportclubs verspillen ongemerkt veel energie. Bijna een kwart van alle sporters zegt dat hun club meer energie verbruikt dan nodig is. Dat blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de derde editie van de Nuon Club Competitie. Eén op de tien sporters zegt dat hun sportclub zelfs veel te veel energie verbruikt. Dat merken ze aan bijvoorbeeld slecht geïsoleerde kantines en kleedkamers en verouderde verwarmingsinstallaties, waardoor er flink gestookt [...]

Read more...

Subsidie voor verduurzamen schoolgebouwen

Naar verwachting komt er in het najaar van 2016 een subsidieregeling beschikbaar die schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs helpt bij het verduurzamen van hun schoolgebouwen. ​ Voor nu roepen we u op alvast na te denken waar een extern adviseur u bij kan helpen als het gaat om het besparen van energie, opwekken van energie en/of het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen. Er is ruimte voor ongeveer 150 aanvragen, dus zorg dat u er klaar voor bent! [...]

Read more...

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Momenteel is aanvragen niet mogelijk. Vanaf 2017 is er weer nieuw budget beschikbaar. Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van [...]

Read more...

€ 100 miljoen voor energiebesparing in koopwoningen

Het kabinet stelt € 100 miljoen beschikbaar om energiebesparing in de koopsector te versnellen. Hiervan wordt € 80 miljoen besteed aan een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in koopwoningen en een voorlichtingscampagne. Voorwaarde is dat een particuliere woningeigenaar of Verenigingen van Eigenaren (VvE) een omvangrijke combinatie van energiebesparende maatregelen neemt in een bestaande woning. De details van de subsidieregeling worden uiterlijk in de zomer bekend gemaakt, zo schrijft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) 26 januari aan de Tweede Kamer. Het resterende [...]

Read more...

Sportclubs zeer actief met energiebesparen

​Onder sportclubs heerst grote belangstelling voor de subsidieregeling voor energiebesparing en duurzame energie bij sportaccommodaties. Binnen drie weken na openstelling zijn er al ongeveer 600 aanvragen ingediend en is het subsidieplafond bereikt. ​De regeling heeft als doel om energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier is vaak veel winst op te behalen. De subsidie is beschikbaar voor tal van maatregelen zoals LED-verlichting, isolatie, zonnepanelen en [...]

Read more...

Fiscale subsidies voor energiemaatregelen verruimd

Goed nieuws voor bedrijven. Het fiscale voordeel van de investeringsaftrek is vergroot en de beschikbare budgetten voor EIA en MIA/Vamil zijn verruimd. Bedrijven die investeren in energiebesparende technieken kunnen een deel van de investering aftrekken van de winstbelasting. Dit fiscale voordeel is voor de EIA vergroot van netto plm. 10 procent naar 14 procent voor 2016. Dit maakt investeren in o.a. energie-efficiënte klimaatinstallaties voor gebouwen, energiezuinige productietechnieken in de industrie, energiebesparing bij vervoer en energieopwekking met zon, biomassa en groen [...]

Read more...

Budget SDE in 2016 8 miljard euro

Het budget voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ wordt in 2016 meer dan verdubbeld naar 8 miljard euro. Er komen 2 openstellingsrondes in maart en september. Zo hebben ontwikkelaars een extra mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor nieuwe duurzame energieprojecten. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed [...]

Read more...

Subsidieregeling voor energiemaatregelingen Sportclubs

Goed nieuws voor sportclubs. Sportverenigingen die maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen kunnen rekenen op een subsidie van 30% van de investering is onlangs bekend gemaakt door het Ministerie van Economische zaken. Sportverenigingen die maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen kunnen rekenen op een subsidie van 30% van de investering. Als de vereniging eerst een energieadvies laat maken wordt de subsidie met 500 euro verhoogd. Deze subsidie is beschikbaar voor investeringen boven de 3000 euro. Dat staat in de nieuwe subsidieregeling [...]

Read more...
Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.