Zonnepanelen

Motie VVD en D66 aangenomen om zonnepanelen standaard buiten ozb-belasting te houden

VVD-Kamerlid Helma Lodders en D66-Kamerlid Steven van Weyenburg hebben een motie ingediend om zonnepanelen standaard buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van de ozb-belasting. De motie is aangenomen.​ Staatssecretaris van Financiën Menno Snel stelde in de Tweede Kamer recent dat gemeenten vrij zijn om zonnepanelen niet mee te rekenen bij het vaststellen van de ozb-belasting van woningen en andere gebouwen. Begin september werd door een uitspraak van het gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden bekend dat gemeenten zonnepanelen mogen meerekenen bij het vaststellen [...]

Read more...

Speciaal fonds voor zonnepanelen op scholen

​Nagenoeg alle scholen van Nederland krijgen de komende jaren zonnepanelen. Dat zegt de Stichting Schooldakrevolutie tegen de NOS. Over de financiering is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de Rijksoverheid en BNG Bank (voorheen Bank Nederlandse Gemeenten). ​Er wordt een fonds opgezet van 100 miljoen euro, waaruit scholen de zonnepanelen kunnen financieren. De Stichting Schooldakrevolutie gaat de scholen helpen met de technische aspecten, de papierwinkel en de financiering. Op dit moment hebben ongeveer 1000 scholen zonnepanelen op het dak, de 6000 andere [...]

Read more...

Glas-glas zonnepanelen komen veiliger uit de test

De laatste weken zijn zonnepanelen een aantal keer in verband gebracht met brand. Daarom krijgen installateurs steeds vaker vragen over de mate van veiligheid van zonnepanelen. Met het wegvallen van de anti-dumping maatregelen is deze markt weer open voor alle producten. Het gevolg is een enorme prijzenslag, waarbij kwaliteit de dupe kan worden: zowel in het product als in de installatie. De veiligheid is hiermee in het geding. Installateurs pleiten daarom voor een strengere regelgeving en meer transparantie in [...]

Read more...

Inspectie Leefomgeving en Transport start controle op juiste recycling zonnepanelen en omvormers

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is gestart met het actief controleren of bedrijven die zonnepanelen en omvormers in Nederland importeren de verplichtingen rondom de recycling van deze producten nakomen. Niet-voldoen aan de regels kan volgens de inspectie zeer schadelijke effecten hebben voor de gezondheid van mensen en milieu. ILT, vallend onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.‘In Europa hebben bedrijven die elektrische en elektronische apparaten (red. waaronder zonnepanelen en omvormers) op de markt brengen de plicht zich te registreren [...]

Read more...

Minister wil salderingsregeling zonnepanelen 1 jaar verlengen

​De Tweede Kamer deelt de zorgen van Aedes over de gevolgen van het klimaatbeleid voor de lasten van sociale huurders. Dat bleek tijdens overleg van de Tweede Kamer met minister Wiebes van Economische Zaken op 5 september 2018. Hierin kondigde de minister aan de salderingsregeling voor zonnepanelen met 1 jaar te willen verlengen. Hij gaat hierover in gesprek met het kabinet. Wordt de rekening van de verduurzaming in de gebouwde omgeving wel eerlijk verdeeld, vroegen meerdere fracties aan de minister. [...]

Read more...

Europese importheffingen op Chinese zonnepanelen stoppen definitief per 3 september 2018

De Europese Unie heeft besloten dat de importheffing op kristallijn silicium zonnecellen en zonnepanelen afkomstig uit China per 3 september 2018 definitief vervallen. Over het onderwerp is deze week gestemd. Uit interne correspondentie in handen van Solar Magazine blijkt dat het Trade Defence comité van de Europese Raad (red. deze raad bestaat uit de regeringsleiders of gekozen staatshoofden van de lidstaten van de Europese Unie) het voorstel van de Europese Commissie heeft besproken om geen Expiry Review te [...]

Read more...

Subsidie voor zonnepanelen op sportaccommodaties per 2019

Onlangs publiceerde de overheid een regeling voor de btw op sportaccommodaties. Als deze door nieuwe wetgeving (volg Prinsjesdag 2018!) niet meer aftrekbaar is, dan is wel een mooie subsidiepot beschikbaar om deze btw-last te beperken. Deze subsidie loopt op tot 20% van de investering inclusief btw en daarboven ook nog eens een extra 15% bij de aanschaf van zonnepanelen. Wie er nu met de meest zonnige juli maand ooit nog geen zonnepanelen wil aanschaffen, die komt straks van een koude [...]

Read more...

SDE+-regeling blijft beschikbaar tot en met 2025

Uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord blijkt dat de sectortafel Elektriciteit wil dat de SDE+-regeling in Nederland tot het kalenderjaar 2025 beschikbaar blijft. Minister Wiebes zinspeelde in de voorbije periode op het eerder stopzetten van de regeling, maar daar denken de onderhandelaars aan de sectortafel dus anders over. Zij schrijven het volgende: ‘De SDE+subsidieregeling blijft tot en met 2025 beschikbaar voor hernieuwbare elektriciteitsopties. Indien nodig kunnen na 2025 alternatieve instrumenten, niet zijnde subsidie, worden overwogen om investeringszekerheid op [...]

Read more...

58 % van de Nederlanders wil zonnepanelen

Meer dan de helft (58 procent) van de Nederland vindt dat iedereen zonnepanelen zou moeten hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Essent onder meer dan 1.000 Nederlandse huiseigenaren. Van de huizenbezitters die geen zonnepanelen hebben, overweegt 44 procent ze aan te schaffen. 14 procent van de huiseigenaren die aangeeft geen zonnepanelen te willen kopen, zegt wel zonnepanelen te overwegen als zij deze kunnen huren. Meer dan de helft (58 procent) van de respondenten vindt dus dat iedereen zonnepanelen zou moeten hebben. [...]

Read more...

Salderingsregeling zonnepanelen wordt vervangen door terugleversubsidie, terugverdientijd blijft 7 jaar

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie en de terugverdientijd blijft daarbij circa 7 jaar. ​De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt [...]

Read more...

HANDEL IN EMISSIERECHTEN OP DE SCHOP

​Het Europese Emissions Trading System (ETS) is de belangrijkste tool die Europa heeft om schadelijke uitstoot aan banden te leggen. Jammer genoeg werkt het systeem nog niet naar behoren. Greenchoice en WISE hebben een oplossing gevonden. Emissierechten verscheuren Om aandacht te vragen voor de huidige mankementen van het emissierechtensysteem starten Greenchoice en WISE een campagne. Vrijdag 23 februari stonden zij met een marktkraam bij het Binnenhof, waar emissierechten te koop zijn. Deze rechten kunnen ook online gekocht worden op de website [...]

Read more...

Bereid u voor op de voorjaarsronde SDE+ subsidie

Gaat u hernieuwbare energie produceren en wilt u gebruik maken van de SDE+ subsidie? De SDE+ voorjaarsronde 2018 is open van dinsdag 13 maart, 09.00 uur tot donderdag 5 april, 17.00 uur. Heeft uw bedrijf of organisatie plannen om binnen twee jaar te investeren in een zonnepanelen installatie? De overheid heeft voor de voorjaarsronde van dit jaar 6 miljard SDE+ subsidie beschikbaar gesteld. Wij adviseren iedereen, die geïnteresseerd is in zonne-energie en een grootverbruikers aansluiting heeft, de SDE+ subsidie  aan [...]

Read more...

Onderzoek Volksbank: ‘Driekwart woningeigenaren wil zonnepanelen’

​Driekwart van alle huizenbezitters wil zelf energie opwekken met zonnepanelen. Dat blijkt uit onderzoek dat GfK in opdracht van de Volksbank, moeder van de merken ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. GfK ondervroeg in opdracht van de Volksbank ruim 1.100 respondenten. Degenen die aan hebben gegeven te willen investeren in zonnepanelen doen dit om te besparen op energiekosten en het wooncomfort te verbeteren. Daarnaast doet een sterk groeiende groep (red. 52 procent) dit ook voor het milieu. 7 op de [...]

Read more...

Eigen Huis en Aedes vragen kabinet om salderingsregeling langer in stand te houden

Zowel Aedes, koepelorganisatie voor woningcorporaties, als de Vereniging Eigen Huis hebben aan het nieuwe kabinet een oproep gedaan om de salderingsregeling langer te handhaven. In het regeerakkoord heeft het nieuwe kabinet de ambitie geformuleerd om al in 2020 een opvolger van de salderingsregeling in te voeren. Als alternatief wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie ingevoerd. Branchevereniging Holland Solar liet direct weten in basis content te zijn dat de regering kiest voor een terugleversubsidie als opvolger van de salderingsregeling, maar wel ‘lichtelijk [...]

Read more...

Salderingsregeling zonnepanelen blijft

Particulieren met zonnepanelen krijgen nog tot 2023 hetzelfde tarief voor de elektriciteit die ze leveren, als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. Dat heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) woensdag bekendgemaakt. De Tweede Kamer had Kamp eerder opgeroepen de zogeheten salderingsregeling te verlengen. Dat gebeurde op voorstel van de kamerleden Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). Over het salderen, waarmee de verbruikte energie wordt weggestreept tegen de geleverde energie, bestond onzekerheid. De regeling zou lopen tot 2020 [...]

Read more...

Eerste SDE+ ronde 2017: 96% van de aanvragen voor zonne-energie

In de eerste ronde,  eind maart, is 45 % van het toegekende budget aan SDE+ subsidies voor zonne-energie projecten aangevraagd. ​De Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+) is “een van de belangrijkste instrumenten om de transitie van fossiele energie naar duurzame energie te ondersteunen”, aldus minister Kamp. De SDE+ kent in 2017 twee rondes waarin een beroep kan worden gedaan op de maatregel. Voor iedere ronde is 6 miljard euro beschikbaar. Zo was in 2014 en 2015 nog maar [...]

Read more...

IEA voorspelt wereldwijd 30.000 nieuwe zonnepanelen per uur

Duurzame energiebronnen hebben voor het eerst een grotere capaciteit om energie op te wekken dan kolencentrales. En die groei zet alleen maar verder door, zo blijkt uit een rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Duurzame energie groeit “aanzienlijk sterker” dan verwacht. Dat komt doordat het aanleggen van wind- en zonneparken steeds goedkoper wordt. Ook hebben de afgelopen jaren veel overheden, zoals Mexico, China en India, duurzame energie omarmd. WIlt u meedoen aan de aan de transitie? ​ Vraag nu vrijblijvend een [...]

Read more...

Terugblik bezoek energiebeurs

Wij kijken terug op een mooie beursdag! Maxime Verhagen gaf het startsein voor Vakbeurs Energie, de Energie Professional van het Jaar Award gaat naar de Amsterdamse Hermitage, we maakten kennis met de overeenkomsten én de verschillen tussen Duitsland en Nederland en het Mobisun mobiele zonnepaneel werd geïntroduceerd. Renault Zoe Maxime Verhagen opent Vakbeurs Energie Maxime Verhagen haalde in zijn openingsspeech aan dat iedereen zich druk zou moeten maken om de energietransitie. ‘Rondom de gebouwde omgeving zijn er de laatste jaren ondanks de [...]

Read more...

Met zonnepanelen dubbel voordeel te behalen

De prijzen van zonnepanelen zijn deze zomer gedaald. ​Dit wordt verklaard door een sterk afgenomen seizoensvraag op de wereldmarkt – met name vanuit China – tijdens het derde kwartaal. Naar verwachting vlakt dit na de zomer weer af. ​ook zijn dit jaar de voor bedrijven de fiscale subsidies op investeringen in energiebesparende maatregelen verruimd. De overheid heeft verschillende stimuleringsmaatregelen genomen om het energieverbruik te verminderen. Zo is de energiebelasting op gas aanzienlijk verhoogt en en is een nieuwe subsidieregeling voor particuliere huishoudens [...]

Read more...
Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.