SDE+-regeling blijft beschikbaar tot en met 2025

SDE+-regeling blijft beschikbaar tot en met 2025

Uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord blijkt dat de sectortafel Elektriciteit wil dat de SDE+-regeling in Nederland tot het kalenderjaar 2025 beschikbaar blijft.
Minister Wiebes zinspeelde in de voorbije periode op het eerder stopzetten van de regeling, maar daar denken de onderhandelaars aan de sectortafel dus anders over. Zij schrijven het volgende: ‘De SDE+subsidieregeling blijft tot en met 2025 beschikbaar voor hernieuwbare elektriciteitsopties. Indien nodig kunnen na 2025 alternatieve instrumenten, niet zijnde subsidie, worden overwogen om investeringszekerheid op kosteneffectieve wijze te borgen. Een verkenning daartoe start in 2021, waarbij onder andere wordt gekeken naar een leveranciersverplichting en het verder stimuleren van de vraag naar hernieuwbare elektriciteit.’

De deelnemers van de Sectortafel Elektriciteit stellen verder zich te committeren aan voortgaande reductie van productiekosten, zodat het beroep op de SDE+-regeling, verder zal dalen. Hiervoor worden in gezamenlijkheid benodigde acties daartoe nader uitgewerkt.

SDE+ subsidie aanvragen
Wij adviseren iedereen, die geïnteresseerd is in zonne-energie en een grootverbruikers aansluiting heeft, de SDE+ subsidie  aan te vragen. Zonder deze subsidie kunt u nooit rendabel investeren en als u besluit om geen zonnepanelen aan te schaffen dan kunt u zonder kosten van de subsidie afzien.

De SDE+ subsidie kan geheel vrijblijvend en zonder kosten door Loogies voor uw worden aangevraagd. Het enige wat wij  hier voor nodig hebben is een indicatie van het aantal zonnepanelen dat op uw dak / stroomaansluiting past. Nadat de subsidie aan u is toegewezen heeft u ruim voldoende de tijd voor de afweging om daadwerkelijk te investeren.  Na toekenning van de SDE+ subsidie door RVO heeft u een jaar  bedenktijd om de opdracht, tot het leveren en installeren van een zonnepaneleninstallatie, te verstrekken. Binnen zes maanden na het verstrekken van de opdracht moet de installatie werkend opgeleverd zijn. De maximale doorlooptijd tussen de datum van toekennen van de subsidie  en de oplevering zonnepaneleninstallatie is anderhalf jaar.

Voor het aanvragen van de subsidie doorlopen wij de volgende stappen:

  • QuickScan: bepalen maximaal te plaatsen van het aantal zonnepanelen, energieopbrengst en de financiële opbrengsten
  • Opdracht van u voor het aanvragen van de subsidie SDE+
  • Aanvragen van de subsidie​

U krijgt na 8 weken na het indienen van de aanvraag uitsluitsel of u de subsidie krijgt toegewezen.
Na het toekenning van de SDE+ subsidie door RVO, heeft u anderhalf jaar de tijd om een zonnepanelen systeem aan te schaffen,  ziet u van de aankoop af dan vervalt de subsidie zonder gevolgen of kosten.

Wilt u meer informatie over de SDE+ subsidie voor grootverbruikers of u wilt graag deze subsidie aanvragen neem dan vrijblijvend telefonisch contact met ons op, of vul uw contactgegevens en vraag in op onze contactpagina. Wij nemen binnen enkele dagen contact met u op. 

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

achttien − negen =


Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.