Warmte scans aanzet tot energiebesparing

Warmte scans aanzet tot energiebesparing

Foto

De gemeente Utrecht probeert met warmtescans bij 60.000 particuliere woningen hun eigenaars aan te zetten tot energiebesparende maatregelen, zoals isolatie. De warmtescans vormen de opmaat voor inloopbijeenkomsten waar eigenaren advies kunnen krijgen.

Voeren zij het op maat gesneden advies binnen één jaar uit, dan hoeven ze daarvoor geen 220 euro te betalen. Dat doet de gemeente. De zojuist opgerichte Stichting ‘Duurzame Gebouwde Omgeving Utrecht’ (DGOU) gaat eigenaars helpen om dat advies ook in daden om te zetten. Zij zoekt daartoe een beperkt aantal adviseurs en bouwbedrijven die een eindproduct hebben dat de huizenbezitters eigenaars ontzorgt. Zij krijgen van de stichting een keurmerk.

Van blauw tot rood en wit
De 60.000 warmtescans worden deze en volgende maand aan de huiseigenaren uitgereikt. Bij een
grondgebonden eigen woning is op zo’n infrarode foto te zien waar die aan de buitenkant warmte verliest. De kleuren op de scan geven de temperatuur van de gevel aan. Hoe hoger de temperatuur op een gedeelte des te groter is daar het warmteverlies.

Blauw betekent weinig warmteverlies. De kleuren lopen in gradaties van groen via geel en rood naar wit. Op de rode en witte plaatsen raakt een gevel de meeste warmte kwijt. Bij complexen van VvE’s (Verenigingen van Eigenaren) zijn de warmtescans helemaal rondom gemaakt.

Huisbezitters steken elkaar aan
De scans zijn onderdeel van een programma om tenminste 2000 particuliere woningen te verduurzamen. Daarvoor heeft Utrecht de komende 4 jaar circa 5 miljoen euro uitgetrokken. Door de grootschaligheid kost elke warmtescan de gemeente niet meer dan anderhalve euro.

“De infrarood foto’s zijn in feite een middel tot een gesprek om huiseigenaren op maat gesneden energieadvies te geven”, verklaart Kees Verschoor, manager van het deelprogramma Wonen van Utrechtse Energie! “Uit eerdere inloopbijeenkomsten weten we dat circa tien procent aan de slag gaat. En dan hebben we niet eens meegerekend dat huiseigenaren elkaar ook aansteken. Daarmee halen we de doelstelling gemakkelijk.”

Warmtelek in een kozijn
Een scan geeft een eerste, globale indruk van warmtelekken. Vervolgens kunnen woningbezitters bepalen welke maatregelen voor hen geschikt zijn. “Want dat is het leuke van deze scan”, licht John Donjancour, senior projectleider gemeente Utrecht, toe. “Zo gauw een warmtelek in, bijvoorbeeld, een slecht kozijn is geconstateerd, kunnen eigenaren dat vervangen of advies inwinnen over welke maatregelen ze kunnen inwinnen. Dat levert niet alleen besparingen en meer comfort op, maar dat doet ook de waarde van de woning stijgen.”

Bewust hanteert de gemeente twee trajecten, één voor vrijstaande woningen, de ander voor VvE’s. Die laatste groep krijgt niet één maar twee jaar de tijd om energiebesparende maatregelen uit te voeren en daarop tot 1000 euro van de gemeente terug te krijgen. “Hun traject is complexer. Zij moeten onderhandelen over meerjarenplanning en kunnen natuurlijke momenten aangrijpen om bijvoorbeeld een plat dak van isolatie te voorzien als het bitumen vervangen moet worden”, zegt Donjancour.

Extra bouwomzet
Volgens Verschoor en Donjancour bieden warmtescans, gekoppeld aan energieadvies, installateurs en aannemers in Utrecht mooie kansen op extra omzet. “Je ziet dat bedrijven nu ook informatieavonden over bijvoorbeeld PV panelen organiseren waarbij de gemeente aanhaakt. Voor wie durft, ligt er een grote markt”, zegt Verschoor. De Stichting ‘Verduurzaming Gebouwde Omgeving Utrecht’ gaat de uitvoering van dat traject de komende maanden verder vormgeven.

Voor Bouwend Nederland is verduurzaming van de bestaande woningvoorraad een belangrijk thema in de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het energiezuinig maken van woningen verlaagt de woonlasten, verhoogt het wooncomfort en levert heel veel banen op, aldus de brancheorganisatie.

Bron: Bouwend Nederland

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 × 3 =


Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.