Wordt Google in de toekomst onze energie leverancier

Wordt Google in de toekomst onze energie leverancier

UTRECHT, 20140515 — De financiering voor het bouwen van een groot windmolenpark in de Noordzee is rond. Het park, dat ten noorden van Schiermonnikoog komt te liggen, gaat rondom 2,8 miljard euro kosten. Er komen 150 windmolens te staan die samen voor 785 duizend huishoudens energie gaan leveren. Het is heel goed mogelijk dat dit soort energie in de toekomst veel goedkoper gewonnen kan worden. Met het bedrijf Makani Power ontwikkelt Google een volledig nieuwe methode van energieopwekking. Wanneer de ontwikkeling van deze technologie verdere successen boekt, is het heel goed mogelijk dat Google straks een van onze grootste energieleveranciers wordt. 

Goedkoopsteenergie.nl vergeleek de nieuwe technologie met de conventionele windmolens om uit te zoeken of Google in de toekomst inderdaad één van de grootste energieaanbieders kan worden.

Ondanks dat het nu nog in de startblokken staat, boekt het al grote resultaten. Makani Power zegt dat met deze vorm van energieopwekking in de toekomst maar liefst 90 procent bespaard kan worden op de materiaalkosten en zeker 50 procent op de installatiekosten die er zijn bij de huidige windmolens. Het systeem bestaat namelijk uit een vliegende windturbine die gekoppeld is aan een generator op het grondstation. Op grote hoogte draait het vliegtuig om zijn as en op die manier wordt er energie opgewekt. Deze methode kan op grotere hoogte energie opwekken en dat is gunstig om dat de wind daar harder en meer constant waait. Op die manier kan er sneller een groter vermogen worden opgewekt dan tot nu toe mogelijk is bij conventionele windturbines.

Nederland en hernieuwbare energie
Op dit moment heeft Nederland een elektriciteitsproductie van ongeveer 2,7 duizend megawatt. Deze capaciteit is in verhouding tot het afgelopen jaar met maar liefst 300 megawatt toegenomen. In dat jaar kwam ongeveer 45 procent van de gehele productie van hernieuwbare elektriciteit uit windenergie.

Ook voor Nederland zal de ontwikkeling van energieopwekking door Makani Power interessant zijn. Ons land ligt relatief erg laag in vergelijking met andere landen en door middel van de techniek van Makani Power kan er op veel grotere hoogte, meer energie worden geproduceerd. Tevens is Nederland omgeven door water. De conventionele windturbines zijn beperkt aan de diepte van het water. De windturbines van Makani Power kunnen echter in veel dieper water worden geplaatst, waardoor ook op het water meer mogelijkheden ontstaan om energie op te wekken.

Makani Power en windmolens
Op dit moment is het prototype van de windturbine van Makani in staat 30 kilowatt aan vermogen te produceren. Het plan is echter om een model te ontwikkelen dat maar liefst 600 kilowatt moet gaan opbrengen, dus 20 keer zo veel als het huidige prototype. Een conventionele windmolen kan 3.000 kilowatt tot 6.000 kilowatt aan vermogen produceren. Een Makani turbine kan met het nog te ontwikkelen model van 600 kilowatt dus slechts één tiende tot één vijfde vermogen opbrengen van wat een conventionele windmolen opbrengt. Dit betekent weer dat er 5 tot 10 Makani’s nodig zijn om één windmolen te vervangen. Volgens John Kerkhoven van Quintel Intelligence zal de vergelijking op jaarbasis wel voordeliger zijn aangezien de Makani windturbine op een grotere hoogte werkt, waar meer constante wind is. Er zullen dan minimaal zo’n 3,75 tot maximaal 7,5 Makani’s nodig zijn ter vervanging van 1 windmolen. Deze aantallen hebben betrekking op het model dat 600 kilowatt moet opleveren, al moet dit model dus nog ontwikkeld worden. “Als we namelijk zouden kijken naar het prototype dat nu bestaat en 30 kilowatt produceert, zouden er maar liefst 75 tot 150 Makani’s nodig zijn om 1 windmolen te vervangen en dat lijkt op dit moment nog niet rendabel” aldus Kerkhoven.

Kolencentrale vervangbaar door Makani Power?
Voor het bouwen van een windmolenpark van dezelfde grootte als een kolencentrale zijn nu ongeveer 300 windmolens van 3.000 kilowatt nodig. “Dit betekent dat met het nog te ontwikkelen model van Makani met een vermogen van 600 kilowatt er ruim 1.125 Makani’s nodig zijn om diezelfde kolencentrale te vervangen. Dat betekent dus ook dat er maar liefst 1.125 vliegtuigen en landingspalen gebouwd moeten worden om die ene kolencentrale te vervangen. Dat is nog steeds best veel” licht Kerkhoven toe. Wel vindt de heer Kerkhoven de oplossing zeer interessant en hij is dan ook erg benieuwd hoe Google en Makani Power de technologie nog verder gaan ontwikkelen.

Kosten
Goedkoopsteenergie.nl heeft samen met John Kerkhoven van Quintell Intelligence de kosten in kaart gebracht. “Voor 1 windmolen, die op het land gebouwd is en een vermogen heeft van 3.000 kilowatt komen de bouw- en installatiekosten neer op ongeveer 4 miljoen Euro. Als je dit omrekent naar het huidige prototype van Makani Power met een vermogen van 30 kilowatt houdt dit in dat, in het meest gunstige geval, 75 Makani Power windturbines niet meer zou mogen kosten dan 4 miljoen Euro. Dat zou betekenen dat 1 Makani slechts zo’n 50.000 Euro mag kosten en dat zal op dit moment dan ook een enorme uitdaging zijn” aldus Kerkhoven. Indien Makani Power zich echter gestaag blijft doorontwikkelen en met een succesvol geproduceerd model van 600 kilowatt vermogen komt, verandert ook het kostenplaatje. In dat geval mogen 3,75 Makani’s niet meer kosten dan 4 miljoen Euro en is er dus ruim 1 miljoen beschikbaar per Makani. “Deze laatste situatie lijkt beter haalbaar”, vindt ook de heer Kerkhoven.

Toekomst
Ondanks dat het op dit moment nog lang niet zo ver is, zou Google op de lange termijn een grote speler kunnen worden in de energiemarkt. Als de technologie van Makani Power zich succesvol verder ontwikkelt en de kosten binnen de perken worden gehouden zou het best zo kunnen zijn dat de conventionele windmolens vervangen gaan worden door de Makani Power turbines om zo goedkope energie te winnen. Voortaan zouden we dan onze energierekening aan Google gaan betalen.

bron: Nieuwsbank

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twintig − een =


Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.