Zonneparken in opkomst

Zonneparken in opkomst

Sinds dit jaar is er in de subsidieregeling SDE+ ook ruimte voor grootschalige zonneparken. Adviesbureau Ecofys verwacht dat er in 2015 ‘tientallen megawatts’ van zulke parken in Nederland zullen verrijzen.
Komt ie er wel of komt ie er niet? Plannen voor het ‘grootste zonnepark’ van Nederland in het Gelderse Heijen (tegen de Duitse grens aan) zijn er al jaren, maar werden eind vorig jaar afgeblazen. Afgelopen november bleek echter dat er opnieuw subsidie is aangevraagd voor het plan. De gemeente zou het park, met een geplande omvang van 80.000 panelen op 28 ha, graag realiseren omdat het de grond als bedrijventerrein niet verkocht krijgt. Heijen is zeker niet de enige: ook MaastrichtLeekAmeland en De Bilt hebben plannen voor een zonnepark.


Lage prijzen
Waar komt deze opleving ineens vandaan? Volgens Bob Schulte, adviseur duurzame energie bij adviesbureau Ecofys, heeft het te maken met de lage marktprijzen in combinatie met geringe concurrentie van andere technologieën. ‘De SDE+ ondersteunt als eerste de goedkoopste projecten. De pot was in het verleden altijd leeg voordat zon aan de beurt was. Nu is de kostprijs van zon enorm gedaald en is er dit jaar weinig concurrentie van andere technologieën als wind op land. Daardoor zijn dit soort grote projecten ook haalbaar.’ Schulte wijst erop dat de grondkosten wel laag moeten zijn om een haalbare businesscase voor zonneparken te krijgen. ‘Denk aan braakliggende terreinen, havengebieden en perifere regio’s.’

Geen landschapsvervuiling
Op deze terreinen, bijvoorbeeld op leidingstroken of langs rangeerterreinen, speelt landschapsvervuiling meestal geen rol. Met bomen of duinen (zoals in Ameland) kun je de installaties voor een groot deel aan het zicht onttrekken, wat bij windmolens een stuk lastiger is. Windenergie is in Nederland over het algemeen wel rendabeler dan zon, aldus Schulte. ‘Maar wind kan niet overal. Windmolens kunnen niet te dicht bij huizen omdat ze geluid produceren. Dat nadeel heeft zon niet.’

Vergroenen
Ecofys ondersteunt enkele initiatiefnemers van zonneparken, met haalbaarheidsstudies, vergunningverlening, aanbesteding, bouwbegeleiding, inspectie en monitoring. Het bureau heeft bijvoorbeeld tien mogelijke locaties geïdentificeerd voor een waterleidingbedrijf. Voor een projectontwikkelaar onderzocht Ecofys vier locaties en ook voor een chemisch bedrijf werd een locatie bestudeerd. ‘Waterleidingbedrijven willen graag vergroenen. Ze willen hun energieverbruik compenseren en beschikken zelf over veel grond die ze hiervoor kunnen aanwenden. Projectontwikkelaars doen het bijvoorbeeld in opdracht van groene investeringsfondsen, en industriële bedrijven willen zonneparken plaatsen op hun braakliggende terreinen om hun klimaatdoelstellingen daarmee (deels) in te vullen.’

Conventionele panelen
Er zijn nu nog nauwelijks grote zonneparken in Nederland, maar volgens Schulte gaat dat zeker veranderen. ‘De grootste ontwikkelingen zal je eerst op daken zien, dat is de meest logische plek. Maar ook grondgebonden PV-systemen komen er volgend jaar, ik denk wel tientallen megawatts.’ Dat zullen overigens conventionele zonnepanelen zijn, geen dure trackingsystemen. Vanwege het diffuse Hollandse licht zijn zulke systemen hier niet rendabel.

Bron: zonneparken-goeree-overflakkee.nl


Loogies helpt bij het realiseren van zonneparken, door haalbaarheidsonderzoeken, projectmanagement bij voorbereiding en realisatie en financiering

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeventien + 2 =


Wilt u graag persoonlijk advies klik dan hier.